Bình luận
-
Chết cả dòng họ mày hết đi cái lũ súc vật hành hạ, ăn thịt chó.

- Trả lời -

- 16:52 - 21/01

Thông báo