Bình luận
-
mắt chó giống mắt người nhỉ.,

- Trả lời -

- 20:43 - 05/01

Thanh niên sức dài vai rộng không chịu làm ăn, mà giả vờ tật nguyền để xin ăn thì sao lấy được vợ ? ÔI ! Thiệt đáng xấu hổ !

- Trả lời -

- 06:39 - 06/01

Thông báo