Bình luận
-
TÔI THÌ THẤY LÀ NÓ NGUY HIỂM CHO GIAO THÔNG

- Trả lời -

- 12/03/2018

Không đeo rọ. Nguy hiểm và cản trở giao thông. Phạt.

- Trả lời -

- 12/03/2018

Thông báo