1 bình luận
Thà như giọt mưa, rớt trên tượng đá, thà như giọt mưa rơi trên tượng đá, thà như mưa gió đến ôm tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không...

- Trả lời -

- 16:57 - 06/02

Sống

Thông báo