Bình luận
-
Mấy cái này bác nên để ở nhà ngắm thôi ạ. Bác cứ vác ra ngoài đường đi sớm muộn gì không mất trộm cũng có bữa vỡ mông đấy bác.

- Trả lời -

- 19:54 - 27/10

Thông báo