Bình luận
-
1 báo công an 2 sách dao chém chết mẹ nó đứng đó chửi làm gì cho mỏi miệng

- Trả lời -

- 08/11/2017

Đừng manh động , nó ghét nước chảy qua nhà nó thì cứ rửa xe để nước chảy, vậy nó mới tức, chứ đánh nó làm gì. Cái nào nó ghét thì mình cho nó thôi 

-

- 08/11/2017

hên cho đứa nhỏ. manh động thật. báo mấy chú công an cho nó chừa

- Trả lời -

- 09/11/2017

Thông báo