Bình luận
-
dẹp hết bọn hội thánh đức chúa trời bọn nó dụ dỗ lôi kéo, phá nát hạnh phúc bao gia đình.

- Trả lời -

- 25/04/2018

Tôi có CỐT TU lại ĐẠO DỤ.Tôi tình nguyện gia nhập hội để chung sống bầy đàn,ăn chơi sinh hoạt XXX tập thể cùng các chị em xinh đẹp trong hội có được không hội trưởng? Có thu nhận tôi không hội trưởng ?

- Trả lời -

- 15:09 - 01/05

Tao đã thấy nội gián

- Trả lời -

- 23/04/2018

Đúng ! Cẩn thận tụi ni chúng nó béo hơn đa cấp nên khó phân biệt lắm !

- Trả lời -

- 23/04/2018

Ngu muội

- Trả lời -

- 25/04/2018

Thông báo