Bình luận
-
Đàn ông bây giờ xu hướng ngày càng nhiều so với phụ nữ. Bán gấp thì còn được giá, lỗ ít. Càng để lâu, càng khó bán.

- Trả lời -

- 12:04 - 08/03

Mấy cô sống ảo quá đấy, chồng nó tự ái lên thì chỉ có tan cửa nát nhà

- Trả lời -

- 11:15 - 08/03

Thông báo