Bình luận
-
Thiếu kinh nghiệm,non tay lái mà đi phượt là mang tai họa lớn đến cho mình và cộng động.

- Trả lời -

- 14:24 - 06/03

Hai bạn này chạy chủ quan, thiếu cảnh giác và non kinh nghiệm.Gặp mấy xe cont dài như này thì phải tấp sát hết mức vào lề và cầu nguyện để nó đừng quẹt vào mình. 

- Trả lời -

- 14:48 - 06/03

Thông báo