Bình luận
-
Điện Trung Thế mà mấy ông nhà đèn đi dây như Hạ Thế vậy khác gì bẫy người. Kiện mấy ông í được rồi.

- Trả lời -

- 15:12 - 29/05

còn xem lấn chiếm xây nhà kiểu gì mà gần trung thế như vậy, nhà gần điện trung thế rất nguy hiểm 

-

- 15:23 - 29/05

Thông báo