Bình luận
-
Huấn luyện viên Syria nói quá lời rồi đó. Đánh giá thế nào là hay và không hay nếu không dựa vào tỷ số. Ngạo mạn

- Trả lời -

- 03:16 - 28/08

Thông báo