Bình luận
-
Ôi cái văn hóa ng Việt nản

- Trả lời -

- 17:03 - 22/01

Làm gì có văn hoá bao giờ?

- Trả lời -

- 17:36 - 22/01

3 chử thôi “thiếu văn hoá”

- Trả lời -

- 00:10 - 23/01

DÂN TRÍ QUÁ THẤP , MẤT LỊCH SỰ , [ ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG.] 

- Trả lời -

- 15:55 - 24/01

Thông báo