Bình luận
-

Aha

Có ai biết vì sao cầu vồng còn gọi là móng chuồn không?

- Trả lời -

- 15:30 - 07/12

Aha

Cầu vồng còn có tên gọi khác là Móng chuồn.

- Trả lời -

- 15:31 - 07/12

chắc do hình dáng giống chăng? Không liên quan, móng chuồn đọc lệch là muốn chồng

-

- 21:10 - 10/12

Thông báo