Bình luận
-
Ấu trĩ, thờ ơ, vô trách nhiệm, ngu dốt là thành phần phá hoại trong xã hội...

- Trả lời -

- 13:17 - 20/01

Thấy xe quá nặng chắc chắn là cầu sập sao không chặn xe luôn mà chỉ "nhắc nhở"? Thằng tài xế không nghe thì kêu bà con ra cản. Hay muốn tài xế "cho mày chết luôn", hoặc để nó sập, xây cầu mới ngon hơn?

- Trả lời -

- 09:48 - 20/01

Cứu nó lên làm gì? thứ báo đời , vô ý thức...

- Trả lời -

- 09:33 - 22/01

Thông báo