Bình luận
-
Người bắc đánh trộm ác quá ,trẻ con mà đánh như tra tấn ,Trong nam bắt được thì cho vài bạt tai , xong còn cho đồ mang về.

- Trả lời -

- 09:24 - 23/01

Thông báo