Bình luận
-
Quỳ

- Trả lời -

- 15:06 - 21/04

Thần sầu nhất vẫn là Lý Tiểu Long biến thành Lý Liên Kiệt.

- Trả lời -

- 21:18 - 21/04

Sặc, nó bắt chước khớp từng ly từng tí. Thằng này sau này thế là không thể đi học võ được nữa vì nó đã bị Lý Tiểu Long "ám" ngay từ khi còn nhỏ.

- Trả lời -

- 09:30 - 22/04

Thông báo