Bình luận
-
Ngu thì chết chứ có bệnh tật gì đâu.

- Trả lời -

- 06:28 - 02/03

Thông báo