Bình luận
-
Đúng chất đầy tớ phục vụ dân, đi phạt cũng tôn trọng người bị phạt, ở VN thì nó lôi ra khỏi xe, chứ ngồi đó quỳ xin giấy phạt 

- Trả lời -

- 21:47 - 25/12

Thông báo