Bình luận
-
Tử hình hết bọn nó đi.

- Trả lời -

- 21:04 - 15/05

Thông báo