Bình luận
-
Nghệ nhân thì người ta làm chả dễ, th..thớt thì làm thế méo nào được mà kêu dể.

- Trả lời -

- 22:55 - 26/01

Làm thử chưa thớt ơi? haha...

- Trả lời -

- 08:39 - 30/01

Thông báo