Bình luận
-
Đề nghị lãnh đạo ngành gtvt Hà nội chỉ cho phép tàu chạy tối đa 20km/h . Đây là biện pháp phòng rủi ro ,hạn chế thiệt hại khi tàu không muốn chạy trên cao .

- Trả lời -

- 17:36 - 26/12

Thông báo