Bình luận
-
Méo biết mà phát ngôn như đúng rồi, phong tục người ê đê là mỗi gia đình có 1 gian chung, sống chung, chữ "tuềnh toàng" không phù hợp 

- Trả lời -

- 08/01/2018

Xem mà thấy thương. Em là cô gái bản lĩnh

- Trả lời -

- 09/01/2018

Thông báo