Bình luận
-
Cán bộ giàu quá,có nhiều nhà ở Hà Nội.Không biết ông này lương bao nhiêu mà có mấy cái nhà nào nhà nấy thật hoành tráng.

- Trả lời -

- 11:08 - 14/03

Thông báo