Bình luận
-
THUỶ QUÁI. THÀNH TINH RỒI :-)

- Trả lời -

- 20/11/2017

Đầu và xương sống vẫn còn! Chắc nó đau đớn lắm

- Trả lời -

- 20/11/2017

Thông báo