Bình luận
-

Xe này không có biển số có xe biển xanh dẫn đường lưu thông công khai giữa ban ngày có ai dám bắt phạt tại chổ hay phạt nguội không ?

- Trả lời -

- 14:13 - 19/09

Thông báo