Bình luận
-
"Các thức thuế các làng thêm mãi, 
Hết đinh điền rồi lại trâu bò. 
Thuế chó cũi, thuế lợn bò, 
Thuế diêm, thuế tửu, thuế đò, thuế xe. 
Thuế các chợ, thuế trà, thuế thuốc, 
Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn. 
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền, 
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn. 
Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn, 
Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn. 
Thuế dầu mật, thuế đàn ** thoã, 
Thuế gạo rau, thuế lúa, thuế bông. 
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng, 
Thuế chim, thuế cá, khắp trong lưỡng kì. 
Các thức thuế kể chi cho xiết,"
Trích A TẾ Á CA của cụ Phan Bội Châu.

"Vô đây thu nhiều vàng lắm.Tận thu vừa phải thôi.Muốn cho người dân nghèo lại nghèo mãi mãi sao.

https://i2.vitalk.vn/thread/r600x400/2018/04/19/9639488129_1524111219.gif- Trả lời -

- 11:15 - 19/04

Thông báo