Bình luận
-
đây không phải là một con sâu mà rất nhiều con sâu rồi 

- Trả lời -

- 31/10/2017

RẤT ĐÁNG KHEN, CHỈ SỢ NHƯ MUỐI BỎ BIỂN

- Trả lời -

- 31/10/2017

đây không phải là một con sâu mà rất nhiều con sâu rồi

- Trả lời -

- 31/10/2017

Rất may chị vẫn chưa lộ mặt, nếu không ngày nào cũng được ăn cháo chửi trên facebook

- Trả lời -

- 02/11/2017

mày không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của VN

- Trả lời -

- 04/11/2017

Nhục mặt chưa????

- Trả lời -

- 07/11/2017

Thông báo