Bình luận
-
Vì không bị phạt tiền nên cứ đứng đó thôi.

- Trả lời -

- 20:42 - 13/06

Bản tính ich kỷ sẽ thể hiện rất rõ trong khi tham gia giao thông.

- Trả lời -

- 10:24 - 13/06

@Lê Hải Hà: rẽ trái thì có thể không có nhưng ít nhất và chắc chắn là có làn đi thẳng, vì ý thức kém nên khi đèn đỏ không ai chịu dừng xếp hàng, các xe cứ nối tiếp xe kia ngoi lên lấn sang làn phải hoặc làn ngược chiều, thành ra tại các giao lộ ở Hà Nội rất hỗn loạn. Cách nói của bạn đã đủ thấy ý thức tham gia giao thông thế nào rồi.haizz

-

- 14:30 - 13/06

Thế còn bọn đi thẳng và rẽ trái thì đứng đâu?

-

- 11:26 - 13/06

Không nên áp dụng cho ô tô vì có thể gây thương tích lớn cho người đi bộ dù đi chậm. Tại những vị trí không ưu tiên cho rẽ nhưng những ô tô đi sau cứ nhấn còi vô ý thức.

- Trả lời -

- 15:30 - 13/06

Thông báo