Bình luận
-
VTV là đài truyền hình Việt Nam, dùng tiền thuế cảu dân để mua world cup, thì mọi người dân Việt Nam được xem world cup chứ sao lại phải được sự đồng ý này nọ. Chiếu trên tivi mà tui mở được thì tui cho mọi người xem thôi. Nếu anh thu tiền thì thôi đừng chiếu trên VTV.

- Trả lời -

- 11:35 - 14/06

Thông báo