Bình luận
-
Chỉ có dân bành từ thằng chức vụ lớn nhất đến dân thường có gen ngang ngược mất dạy di truyền từ ngàn xưa tới bây giờ mới cư xử mất nhân tính dù là đồng loại cùng có dòng máu ba bành giống với nhau.

- Trả lời -

- 21:45 - 19/11

Thông báo