Bình luận
-
Đừng bắt chủ quán ngồi tù, cũng đừng xử tử hình hay nặng nề gì. Chỉ xử chủ quán (chủ mưu/chủ đường dây).

- Trả lời -

- 18/12/2017

Hiệp sĩ giỏi,xuất hiện kịp thời,đúng lúc 

- Trả lời -

- 18/12/2017

Thông báo