Bình luận
-
mấy chú chỉ dám đốt cờ Mỹ thôi chứ Mỹ thả bom đốt chết mấy chú thiệt đó

- Trả lời -

- 21:58 - 09/05

Thông báo