Bình luận
-
Thảo nào có lúc mình cứ có cảm giác lúc thì ngửi thấy mùi chó ị, lúc khác lại ngửi thấy mùi mèo ị, mà thực ra chả có con chó con mèo nào ị cả,

- Trả lời -

- 22:14 - 13/04

Thông báo