Bình luận
-
Nghệ sĩ là người làm văn hóa, nghĩa là phải có tính nhân văn, phải có nhân cách (yếu tố cơ bản để phân biệt giữa tư cách con người và cách hành xử của cầm thú). Tên nầy với lối sống tha hóa, vô nhân cách, vô trách nhiệm, gây chết người thì phải bị loại ra khỏi hàng ngũ nghệ sĩ vậy!

- Trả lời -

- 13:11 - 11/03

Thông báo