Bình luận
-
Trong vụ này thằng đa cấp nó nói đúng. 
KL: thằng mất dạy quay thằng lừa đảo. Hết chuyện.

- Trả lời -

- 19/03/2018

Đa cấp là lừa đảo dụ người khác bỏ nhiều tiền mua đồ dỏm với giá cao.

- Trả lời -

- 19/03/2018

Thông báo