Bình luận của bạn// 6 bình luận
Kỳ cục quá đi!
Vui thì thật là vui, nhưng ghê thì cũng thật là ghê, người ta hay nói là vui ghê!!!
CHẮC ĐẾN NGÀY NGỨA ẤY QUÁ MÀ KHÔNG GÃI ĐƯỢC, GÃI TẠM CHỖ KHÁC :-)
Gangnam rồi Gangkhi hihihi
Vũ điệu khỉ cái...
Khỉ già là khỉ cái nhảy rượng đực dụ mấy chú khỉ đực.

Sống

Thông báo