Bình luận
-
Vũ điệu khỉ cái...

- Trả lời -

- 05:31 - 15/11

Khỉ già là khỉ cái nhảy rượng đực dụ mấy chú khỉ đực.

-

- 08:59 - 15/11

Gangnam rồi Gangkhi hihihi

- Trả lời -

- 06:45 - 15/11

CHẮC ĐẾN NGÀY NGỨA ẤY QUÁ MÀ KHÔNG GÃI ĐƯỢC, GÃI TẠM CHỖ KHÁC :-)

- Trả lời -

- 09:34 - 15/11

Vui thì thật là vui, nhưng ghê thì cũng thật là ghê, người ta hay nói là vui ghê!!!

- Trả lời -

- 11:05 - 15/11

Aha

Kỳ cục quá đi!

- Trả lời -

- 13:30 - 15/11

Thông báo