Bình luận
-
Bỏ là hợp lý

- Trả lời -

- 13:41 - 23/02

bỏ làm sao đc.đi chùa mà ko đốt vàng mã ma nào đi? đốt vàng mã nó ngấm vào máu ng vn rồi .tục đốt vàng mã nó còn lâu đời,có trước phật giáo đấy( đúng là trong phật giáo thì ko có tục đốt vàng mã)

- Trả lời -

- 14:13 - 23/02

Thông báo