Bình luận
-
Bộ trưởng Tài chính: Dự thảo Luật thuế tài sản nhằm chống đầu cơ về nhà đất ==> chứ không phải ngân sách sắp hết tiền vì mua sắm,nuôi bộ máy cồng kềnh,đầu tư dàn trải vào các ngành công thương,dầu khí,thép,phân bón,mỏ... gây thất thoát,tham nhũng,lãng phí không thu hồi tiền được trị giá ít nhất vài tỷ dollars Mỹ nên phải BÀO,VÉT,TẬN THU nhân dân được cái gì là tìm cách làm phải không ?
Nếu đánh thuế tài sản thì các văn bản pháp luật phải thể hiện rõ ràng minh bạch VD : căn nhà thứ 2 mới bị đánh thuế chứ đừng chơi chữ,dùng xảo ngữ,dùng từ địa phương vùng miền...gây khó hiểu rồi các quan phải giải thích bằng miệng nhưng không có giá trị pháp lý.

- Trả lời -

- 09:40 - 22/04

không ảnh hưởng người nghèo vì quá ảnh hưởng thôi 

- Trả lời -

- 19:56 - 21/04

H N

Ngụy biện!  Nếu nói là chống đầu cơ thì đánh thuế vào người nào có 2 căn nhà trờ lên mới đúng.

- Trả lời -

- 03:45 - 22/04

Muốn chống đầu cơ thì phải đánh thuế vào tài sản thứ 2, là tài sản không dùng đến, mua để làm của. Anh lại đánh thuế vào tài sản thứ 1, là tài sản người ta đang dùng. Điều này chứng tỏ, anh có nhiều nhà nhiều đất chỉ phải đóng thuế bằng với anh chỉ có 1 căn nhà duy nhất chui ra chui vào. Như thế là công bằng à, là chống đầu cơ à ?

- Trả lời -

- 09:54 - 22/04

Thuế cho lắm vào, dân đói rã họng.

- Trả lời -

- 14:17 - 22/04

Thông báo