Bình luận
-
Phát ngôn đúng đến mức không thể đúng hơn được nữa. Con đến lạy ba luôn. 

- Trả lời -

- 13:39 - 14/05

Thông báo