Bình luận
-
Sự khác biệt ở đây là ông Tây thấy đứa làm bậy, ổng xử nó. Chúng ta thấy đứa làm bậy, chúng ta nhìn nó và bỏ đi. 

- Trả lời -

- 21:55 - 28/10

ông tây khỏe,,

- Trả lời -

- 21:02 - 28/10

Thông báo