Bình luận
-
Cục pin dự phòng (power bank) nầy là sản phẩm của chính họ: Made in China 

- Trả lời -

- 19:47 - 27/02

Thông báo