Bình luận
-
CUỐI CÙNG LÀ CHỈ CÓ TỐT CHẾT THÔI. 

AI LÀ NGƯỜI CHỦ CỦA CÂY??? TẠI SAO CÂY ĐI QUA BAO NHIÊU CHỐT KHÔNG BỊ SAO???

- Trả lời -

- 11:20 - 02/04

Trâu buộc ghét trâu ăn thôi mà.

- Trả lời -

- 12:08 - 02/04

Thông báo