Bình luận
-
Tụi máu chó khắp ngoài đường, mọi người nên 9 bỏ làm 10, không nên gây sự với chúng mà rước họa.

- Trả lời -

- 15:40 - 19/09

Thông báo