Bình luận
-
Ai thả thằng này ra thế, bắt nó vào Biên hòa lại ngay và luôn

- Trả lời -

- 07/11/2017

Thằng dặt dẹo này có phải pê đê k bà con? Mà cái kiểu nói chuyện này chắc phải làm lớn, ăn nhằm gì Jack Ma, phải là sư phụ đa cấp.

- Trả lời -

- 07/11/2017

Anh này giống bán xà bông quá .

- Trả lời -

- 07/11/2017

Không biết nó đã làm gì vì không xem, tuy nhiên nhìn nó và hành động được mô tả là biết đầu nó không bình thường rồi, tội.

- Trả lời -

- 08/11/2017

Nhìn mặt Ngu vãi và không có lòng tự trọng sẽ chẳng làm lên trò trống gì cả .

- Trả lời -

- 09/11/2017

2 từ dành cho thằng này: Ái vs tăng động.

- Trả lời -

- 08/11/2017

Bạn í đạt được 2 mục đích: 
     - Nổi tiếng trên truyền thông
     - Có cơ hội được tiếp cận Jack-ma theo đúng nghĩa. Gồm bức thư, chào hàng .v.v trong 1 kế hoạch được định sẵn một cách khá hoàn hảo
Mỗi người 1 cách thức để đạt mục tiêu đề ra, có thể đa số không đồng ý cách bạn này, nhưng để đạt được mục đích bạn í phải làm thế. Nó không gây hại cho ai, nên tôi đồng ý.

- Trả lời -

- 08/11/2017

Bạn í đạt được 2 mục đích: 
     - Nổi tiếng trên truyền thông
     - Có cơ hội được tiếp cận Jack-ma theo đúng nghĩa. Gồm bức thư, chào hàng .v.v trong 1 kế hoạch được định sẵn một cách khá hoàn hảo
Mỗi người 1 cách thức để đạt mục tiêu đề ra, có thể đa số không đồng ý cách bạn này, nhưng để đạt được mục đích bạn í phải làm thế. Nó không gây hại cho ai, nên tôi đồng ý. Chúc bạn sẽ được thành công

- Trả lời -

- 08/11/2017

Thông báo