Bình luận
-
bị đánh là đúng, sắp làm mẹ mà ko để lại phước đức cho con, tội nghiệp đứa bé.

- Trả lời -

- 11:38 - 02/07

Thông báo