Bình luận
-
Không phải người ta vô cảm mà người ta chỉ sợ rước họa vào thân

- Trả lời -

- 24/04/2018

Vào Sài Gòn sống đi cháu.

- Trả lời -

- 25/04/2018

Thông báo