Bình luận
-
Thằng biến thái dơ bẩn,sao không đập cho nó chừa thói hành xử bẩn.

- Trả lời -

- 15:52 - 15/07

Thông báo