Bình luận
-
Chúc mừng cháu và cám ơn các bác sĩ và tất cả các nhân viên trong ca mổ.

- Trả lời -

- 23:07 - 13/10

Cảm ơn các bác sĩ có tâm và có tầm. Chúc các bác sĩ mạnh khỏe để có nhiều đóng góp hơn nữa cho y học nước nhà.

- Trả lời -

- 09:55 - 15/10

Thông báo