Bình luận
-
Phạt chủ Trâu thật nặng, bắt bồi thường cho xe oto.
Đường cao tốc mà chăn thả Trâu khác gì giết người.

- Trả lời -

- 17:33 - 15/06

Thông báo