Bình luận
-
Rồi sẽ có nhiều "hiệp sĩ" chết oan mạng nữa vì những "phần thưởng" như thế này.

- Trả lời -

- 11:31 - 18/05

Thông báo